Шановний Володимир Степанович!
Щиро вітаємо Вас з ювілеєм!
Із нагоди дня народження ректора Харківського національного економічного університету, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Володимира Степановича Пономаренка створено цю віртуальну книжкову виставку. Експоновані на виставці матеріали відображають наукову діяльність вченого з міжнародним визнанням і є відкриттям творчого доробку науковця, який у травні 2013 року святкує своє 65-річчя.
Пономаренко Володимир Степанович - відомий в Україні та в багатьох країнах світу вчений-економіст у галузі стратегічного менеджменту й сучасних інформаційних технологій, ректор Харківського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Інженерної академії наук України, академік Міжнародної академії наук інформації, інформаційних процесів і технологій.
Він очолює секцію «Теоретичні основи і практичні рекомендації з проблем економічного розвитку регіону» Північно-Східного наукового центру НАН України та наукову школу «Розробка системи стратегічного управління промисловим підприємством», спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій. В очолюваній ним спеціалізованій вченій раді ХНЕУ під його керівництвом захищено 16 кандидатських і 4 докторські дисертації.
Опублікував більш ніж 280 наукових і навчально-методичних робіт, 112 із них — монографії та навчальні посібники.
Володимир Степанович Пономаренко народився 7 травня 1948 року в м. Кролевець Сумської області. У 1966 році закінчив середню школу № 5 у м. Кролевець і вступив на факультет механізованої обробки економічної інформації Харківського інженерно-економічного інституту, з 1994 р. - Харківський державний економічний університет, із 2004 р. -Харківський національний економічний університет. Закінчивши інститут (1971 р.), служив у Радянській Армії. Після служби працював на посаді інженера науково-дослідного інституту «Важпромавтоматика» Мінспецбуду УРСР. У 1973-1976 рр. навчався в аспірантурі ХІЕІ. Подальша трудова діяльність ученого проходила в цьому ж інституті, де він послідовно обіймає посади: асистента кафедри (1976-1979 рр.), старшого викладача (1979-1981 рр.), доцента (1981-1986 рр.), завідувача кафедри (1986-1993 рр.), професора (із 1994 р.), проректора з наукової роботи (1993-1998 рр.), першого проректора (1998-2000 рр.) та ректора (із 2000 р.). У 1979 р. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління конвеєрним складанням виробів».
У 70-ті роки В. С. Пономаренко був одним із перших розробників імітаційних моделей технологічних процесів. Експерименти з цими моделями на ЕОМ дали змогу оптимізувати параметри організаційно-технічних систем. На початку 80-х рр. проходив стажування у Франції з французької мови, після якого викладав економічні дисципліни французькою мовою в університеті м. Браззавіль (Народна Республіка Конго).
У 90-х роках учений присвячує свою діяльність розробці теоретичних засад стратегічного управління підприємством в умовах перехідної економіки. В. С. Пономаренко обґрунтовує ситуаційно-ресурсний методологічний підхід для стратегічного управління підприємством, що є основою розробки методів і методик прийняття стратегічних рішень; технологію стратегічного управління; розроблює методики оцінювання ефективності інструментів державного податково-бюджетного і кредитного впливу на темпи зростання власного капіталу промислового підприємства; розроблює методичний підхід для формування інформаційної підсистеми стратегічного управління як складової інтегральної інформаційної системи підприємства з використанням критерію збалансованої якості всіх технологічних етапів і підсистем.
У 1999 році успішно захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук з теми: «Стратегічне управління підприємством».
У липні 2000 року В. С. Пономаренка обрано на посаду ректора Харківського державного економічного університету.
Протягом більш ніж 10 років роботи на посаді ректора Володимир Степанович плідно працює в галузі всебічної інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-виробничої діяльності з метою підготовки економічної еліти як складової інтелектуальної еліти України шляхом розвитку і самореалізації кожної особистості в процесі формування фахівців високого рівня кваліфікації, підготовки науково-педагогічних кадрів. Під його керівництвом ХНЕУ здійснює активну міжнародну діяльність, підтримує широкі міжнародні зв'язки з вищими навчальними закладами та асоціаціями ближнього і далекого зарубіжжя, постійно працює над іміджевою складовою та корпоративною філософією для досягнення успіху на сучасному ринку освітніх послуг та підтримки міжнародного авторитету ВНЗ.
В. С. Пономаренко очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій, у якій захищено 10 докторських та 163 кандидатські дисертації. Він є головним редактором наукових журналів «Бізнес - Інформ» і «Економіка розвитку» та збірника наукових праць «Управління розвитком».
31 березня 2010 року В. С. Пономаренко був обраний до складу робочої групи Харківського регіонального комітету з економічних реформ.
Володимир Степанович має численні державні нагороди. У 2003 році В.С. Пономаренкові присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за великі досягнення з науково-педагогічної діяльності; у 2004 році вченого нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом і Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок в організацію навчально-виховного процесу в навчальних закладах України; у 2005 році Міністерство освіти і науки України присвоїло професорові В. С. Пономаренку почесне звання відмінника освіти України та нагородило знаком «Відмінник освіти України»; у 2006 році вченого нагороджено орденом «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України» II ступеня.
У 2007 році професора Пономаренка Володимира Степановича переобрано на посаду ректора Харківського національного економічного університету. У 2007 році В.С. Пономаренко одержав Подяку ХНЕУ, Золотий знак ХНЕУ, Подяку Міністерства освіти і науки, Грамоти від Харківської міської ради, Орден “За заслуги” ІІІ ступеня; У 2008 році — Грамоту від Харківської обласної державної адміністрації та нагрудний знак “За наукові досягнення”; У 2009 році Володимир Степанович Пономаренко отримав подяки від Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації, а у 2010 році Почесну грамоту Міністерства фінансів України та Нагрудний знак “Ушинський К.Д.” 22 червня 2012 року на сесії Харківської міської Ради було прийнято рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова».

Шановний Володимире Степановичу!

Колектив бібліотеки щиро вітає Вас із ювілеєм. Зичимо Вам творчої наснаги, міцного здоров'я, гарного настрою і процвітання Вашої високої справи у царині української освіти.

Матеріали, представлені на виставці, зацікавлять як працівників технічних та інженерних спеціальностей, економістів, фахівців у галузі економіки, спеціалістів науково-дослідних інститутів, так і студентів вишів багатьох спеціальностей.

Бібліографічний покажчик