Видатний науковець сучасності

Пономаренко Володимир Степанович - відомий в Україні та в багатьох країнах світу вчений-економіст у галузі стратегічного менеджменту й сучасних інформаційних технологій, ректор Харківського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, академік Інженерної академії наук України, академік Міжнародної академії наук інформації, інформаційних процесів і технологій. Володимир Степанович Пономаренко народився 7 травня 1948 року в м. Кролевець Сумської області. У 1966 році закінчив середню школу N 5 у м. Кролевець і вступив на факультет механізованої обробки економічної інформації Харківського інженерно-економічного інституту, з 1994 р. - Харківський державний економічний університет, із 2004 р. Харківський національний економічний університет. Закінчивши інститут (1971 р.), служив у Радянській Армії. Після служби працював на посаді інженера науково-дослідного інституту «Важпромавтоматика» Мінспецбуду УРСР. У 1973-1976 рр. навчався в аспірантурі ХІЕІ.Подальша трудова діяльність ученого проходила в цьому ж інституті, де він послідовно обіймає посади: асистента кафедри (1976-1979 рр.), старшого викладача (1979-1981 рр.), доцента (1981-1986 рр.), завідувача кафедри (1986-1993 рр.), професора (із 1994 р.), проректора з наукової роботи (1993-1998 рр.), першого проректора (1998-2000 рр.) та ректора (із 2000 р.). У 1979 р. захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Управління конвеєрним складанням виробів».

У 70-ті роки В. С. Пономаренко був одним із перших розробників імітаційних моделей технологічних процесів. Експерименти з цими моделями на ЕОМ дали змогу оптимізувати параметри організаційно-технічних систем. На початку 80-х рр. проходив стажування у Франції з французької мови, після якого викладав економічні дисципліни французькою мовою в університеті м. Браззавіль (Народна Республіка Конго).

У 90-х роках учений присвячує свою діяльність розробці теоретичних засад стратегічного управління підприємством в умовах перехідної економіки.

У липні 2000 року В. С. Пономаренка обрано на посаду ректора Харківського державного економічного університету.

В. С. Пономаренко очолює спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій, у якій захищено 10 докторських та 163 кандидатські дисертації.

У 2003 році В.С. Пономаренкові присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» за великі досягнення з науково-педагогічної діяльності; у 2004 році вченого нагороджено Почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом і Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за вагомий внесок в організацію навчально-виховного процесу в навчальних закладах України; у 2005 році Міністерство освіти і науки України присвоїло професорові В. С. Пономаренку почесне звання відмінника освіти України та нагородило знаком «Відмінник освіти України»; у 2006 році вченого нагороджено орденом «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей України» II ступеня; У 2007 році професора Пономаренка Володимира Степановича переобрано на посаду ректора Харківського національного економічного університету; У 2007 році В.С. Пономаренко одержав Подяку ХНЕУ, Золотий знак ХНЕУ, Подяку Міністерства освіти і науки, Грамоти від Харьківської міської ради, Орден “За заслуги” ІІІ ступеня; У 2008 році — Грамоту від Харьківської обласної державної адміністрації та нагрудний знак “За наукові досягнення”; У 2009 році Володимир Степанович Пономаренко отримав подяки від Харьківської міської ради та Харьківської обласної державної адміністрації, а у 2010 році Почесну грамоту Міністерства фінансів України та Нагрудний знак “Ушинський К.Д.”


1 2

головна сторінка